Als NVKT lid kunt u hieronder inloggen in het NVKT ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'NVKT'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Meestgestelde vragen: Wat betekent corona voor u als agent of importeur?

De NVKT zet een aantal standaardvragen en antwoorden op een rijtje.

  • Mijn leverancier kan de orders niet meer leveren. Wat betekent dit voor mij als agent?

Wanneer een order is geaccepteerd door de leverancier, dient zij in beginsel de klant te leveren. Indien zij evenwel leveringsvoorwaarden hanteert met een overmachtclausule, dan kan zij zich op overmacht beroepen. De leverancier heeft wel de verantwoordelijkheid om de gevolgen te beperken voor de klant, die immers met lege schappen komt te zitten. Denk daarbij aan de verplaatsing van de productie, alternatieven worden geboden en eventuele meerkosten zullen moeten worden besproken. In ieder geval dient de leverancier, en u dus ook, de klant tijdig op de hoogte te stellen van deze situatie. De klant zal mogelijk maatregelen willen nemen. Een en ander laat onverlet dat ook de klant kan besluiten om de overeenkomst te ontbinden. De agent zal niet meer kunnen rekenen op de gebruikelijke commissie.

  • Dekt de verzekering deze situatie?

We hebben het over een polis van de leverancier, maar ook mogelijk een polis van u, de agent, of van een importeur. U kunt ervan uit gaan dat deze situatie niet wordt gedekt door een polis en met name niet de bedrijfsaansprakelijkheidpolis. U zult dit moeten controleren en zo nodig direct moeten melden bij uw verzekeraar.

  • Kan de klant de goederen weigeren die worden geleverd? Wat betekent dit voor mijn commissie?

Als er een overeenkomst bestaat tussen leverancier en klant dan zal ook de klant zijn verplichtingen moeten nakomen. Hij kan dus niet zomaar de levering weigeren. Doet hij dit wel, dan is er sprake van een tekortkoming die de klant kan worden toegerekend. De leverancier zal doorgaans de goederen voor rekening en risico van de klant moeten opslaan en deze kosten ook op de klant verhalen. De klant blijft in beginsel aansprakelijk. Dit zal in de praktijk betekenen dat ook de agent langer op zijn geld moet wachten indien hij overeengekomen is dat hij pas recht heeft op commissie na betaling door de klant.

  • Als importeur ontvang ik mijn bestelde goederen niet. Wat nu?

De leverancier beroept zich waarschijnlijk op overmacht en verwijst naar zijn leveringsvoorwaarden. De leverancier zal met u naar alternatieven moeten zoeken; overmacht wil niet zonder meer zeggen dat de leverancier vrijuit gaat. U als importeur dient derhalve ook eenzelfde overmachtclausule “force majeure” in uw leveringsvoorwaarden te hebben staan. U heeft ook verplichtingen naar de klant. Informeer wel uw klant tijdig en bespreek alternatieven.

  • Ik kan niet reizen, klanten bezoeken. Wat nu? 

Daar is geen concreet antwoord op te geven. Overleg met uw leverancier en klant. Heeft u alternatieven? Andere leverancier? Houd de relatie met leverancier en klant goed. Vraag hoe u uw leverancier kunt helpen, wees creatief en loyaal.

  • Wat kan ik doen als ik door deze omstandigheden in de financiële problemen kom?

Als u personeel heeft, kan het zijn dan een werknemer (dit kan ook de echtgenoot/echtgenote zijn die meewerkt), ziek is, en dan gelden de normale regels voor loonbetaling en ziekte. Dit is ook het geval wanneer de werknemer op het advies van de GGD of het RIVM thuis moet blijven. Dit kan alleen anders zijn wanneer de werknemer in strijd met alle reisadviezen in privétijd afreist naar een risicogebied, etc.

  • Ik kan de huur van de showroom niet betalen of  voorzie dat dit straks het geval is. Wat nu?

U heeft een huurverplichting en de verhuurder rekent op z’n geld. Probeer daar tijdig afspraken over te maken. Of wel de verhuurder komt u tegemoet en vraagt geen huur – daar is hij niet toe verplicht- of u vraagt uitstel en dat betekent dat u om opschorting vraagt. Bijvoorbeeld 3 maanden. In betere tijden komt u erop terug. De verhuurder zal vaak een borg hebben en heeft niets aan een lege showroom. Blijf in ieder geval in gesprek.

  • De klant wil de order annuleren, wat nu?

Een klant vreest dat de producten niet meer worden verkocht. Kan hij dan de order annuleren. Als de order al bevestigd is – zie leveringsvoorwaarden- dan kan dat niet zomaar. Dit is geen overmacht. De leverancier moet dus uitdrukkelijk met dit verzoek instemmen.

Zolang de order niet geproduceerd is, zal de leverancier ( uw principaal), in deze moeilijke tijden, daar vermoedelijk in mee gaan. Dit betekent ook dat u als agent de commissie misloopt.

Als de goederen al geproduceerd zijn en kunnen worden geleverd, dan ligt het anders. De goederen moeten in beginsel worden afgenomen door de klant en niet afnemen betekent dat de leverancier met de goederen blijft zitten. Als het om speciaal voor de klant gemaakte goederen gaat, is deze situatie voor iedereen duidelijk. De agent heeft een belangrijke rol hoe uit deze situatie te geraken. Zie antwoord op eerdere vraag. Probeer elkaar tegemoet te komen. Zo houdt u uw commissie aanspraak in de lucht.

A) Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (Werktijdverkorting is stopgezet als corona-maatregel)

Als u wordt getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt, dan bestaat voor u wellicht de mogelijkheid om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan te vragen. De corona-maatregel ‘Werktijdverkorting’ is stopgezet aangezien deze niet voldoende is toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. Voor meer informatie zie website rijksoverheid.nl/werktijdverkorting/NOW.

B) Uitstel van betaling van de belasting

U kunt omdat u ondernemer bent uitstel vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. U moet dit verzoek wel schriftelijk onderbouwen en als de belastingdienst akkoord gaat met het verzoek, wordt de invordering stop gezet.

C) Borgstelling MKB

Mogelijk dat u een krediet nodig heeft bij een bank en met een borgstelling MKB-kredieten wordt u op weg geholpen (zie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Nog meer antwoorden op vragen van ondernemers vindt u ook op de website van de Kamer van Koophandel.

Schroom niet om uw vragen aan het secretariaat van het NVKT te stellen via info@nvkt.nl of kijk op www.nvkt.nl.

Paul Holtrop
Secretaris NVKT