Als NVKT lid kunt u hieronder inloggen in het NVKT ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'NVKT'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

De NVKT is via koepelorganisatie VNHI  lid van IUCAB. Dit is het internationale bondgenootschap van nationale verenigingen van handelsagenten en importeurs en onafhankelijke verkooporganisaties. Thema’s met betrekking tot de economische situatie in Europa en de regels die betrekking hebben op de vrije handel en het verbod van regulering in de EU-markt worden hierin uitvoerig besproken.

Het ‘Verdrag over het functioneren van de Europese Unie’, Artikel 101, verbiedt contracten tussen ondernemingen die concurrentie beperken. Voor de agentuurovereenkomst is (tot nu toe) een uitzondering gemaakt. Een exclusieve afspraak wat een agentuurrelatie vaak inhoudt, beperkt de mededinging immers maar de agent bevordert het handelsverkeer tussen landen en was een uitzondering waard, toen nog. Nu is het  nog maar de vraag.

Als handelsagentovereenkomsten niet worden uitgesloten van dit artikel dan is er een grote kans dat het distributiekanaal via handelsagenten verdwijnt ten nadele van veel MKB-opdrachtgevers en consumenten.

De huidige regelgeving (VBER) hierover verloopt op 31 mei 2022. Dit kan grote invloed hebben op de toekomst van zo’n  600.000  Europese handelsagenten en agentschappen.

Afgelopen april heeft het VNHI meegedaan aan het internationale IUCAB-congres om samen met initiatieven te komen om zo branches te mobiliseren om de besluitvorming van de Europese Commissie op dit vlak te beïnvloeden. IUCAB heeft midden november in Brussel zijn argumenten gepresenteerd en nog speciaal benadrukt dat de (handels)agent in Europa een belangrijke positie heeft omdat deze een uitstekende rol kan spelen in de handel tussen de EU-landen onderling. Ze willen dat deze Regulatie al dan niet teniet wordt gedaan, wordt verlengd in huidige vorm of wordt herzien. We houden u op de hoogte van de Europese besluitvorming hieromtrent.