Als NVKT lid kunt u hieronder inloggen in het NVKT ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'NVKT'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Samen staan we sterk!

Wij komen op voor uw belangen, zowel op nationaal niveau in politiek Den Haag als op Europees niveau in Brussel. Dit doen wij met onze partners uit de branche en in samenwerking met het Het Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs (VNHI) en MKB-Nederland waarbij wij zijn aangesloten.

Zo heeft de NVKT bewerkstelligd dat provisienota’s voor buitenlandse principalen niet belast worden, maar worden verlengd dus geen  0-tarief of destijds 19% BTW. De in 1989 ingevoerde wet aangaande de agentuurovereenkomst met de voor handelsagenten belangrijke goodwillvergoeding is eveneens onder druk van de NVKT gerealiseerd.

Huidige aandachtspunten

  • De wetgeving rond de positie van de alleenverkoper
  • De wettelijke regeling betreffende de productaansprakelijkheid (en de mogelijke gevaren daarvan voor handelsagenten en importeurs)
  • Verbetering van de agentuurwetgeving
  • Versterking van de fiscale positie van de handelsagent

MKB- Nederland, een belangrijke partner van de NVKT
Door de bundeling van krachten van brancheorganisaties kunnen deze maximale invloed uitoefenen op overheden en sociale partners. De omvang en de werkwijze van MKB-Nederland maakt haar een zeer geschikte partner om gezamenlijk de bestaande wet- en regelgeving ondernemersvriendelijker te maken en nieuw beleid te initiëren. In politiek Den Haag, maar ook op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Zie ook www.mkb.nl

Internationale samenwerking via de IUCAB
Als lid van het VNHI is de NVKT tevens lid van de Union of Commercial Agents and Brokers (IUCAB), de internationale unie van handelsagenten en makelaars. Er is regelmatig contact met buitenlandse zusterverenigingen. Als actief lid van de IUCAB kunnen wij uw belangen behartigen bij de Europese Unie (EU) en de International Chamber of Commerce (ICC). Zie ook www.iucab.com

 

flyer voorkant jepeg