Als NVKT lid kunt u hieronder inloggen in het NVKT ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'NVKT'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Gevolgen voor ondernemers na de Brexit!

De Brexit is een feit. Sinds 1 februari is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lidstaat meer. Dit jaar is er qua regelgeving nog sprake van een overgangsperiode en verandert er nog niets. Maar als u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk zijn het spannende tijden. Want hoe gaat de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eruitzien? En kunt u zich daar nu al op voorbereiden?

Auteur: Paul Holtrop

Overgangsperiode & onderhandelingen

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben tot en met 31 december 2020 de tijd om te onderhandelen over de toekomst. Deze overgangsperiode kan eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022. Dat kan alleen als zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk met een verlenging instemmen. Gelet op de complexiteit van de Brexit moet er rekening mee worden gehouden dat van deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt.

Tijdens de overgangsperiode blijft het EU-recht van toepassing. De komende tijd verandert er dus nog niets, maar dat betekent niet dat u stil kunt blijven zitten. U kunt deze periode gebruiken om u te informeren en uw onderneming op de toekomst voor te bereiden.

Gevolgen voor ondernemers

Wat de onderhandelingen ook brengen, de verwachting is dat de gevolgen van de Brexit voor ondernemers, ondernemingen en hun (internationale) werknemers hoe dan ook groot zullen zijn. Deze exacte gevolgen zullen per branche en per rechtsgebied verschillen, maar de verwachting is wel dat alle ondernemingen te maken krijgen met extra kosten. In het vervolg van dit artikel gaan we in op de mogelijke gevolgen van de Brexit voor handelscontracten.

Welk recht is van toepassing?

Op overeenkomsten die worden gesloten vóór het einde van de overgangsperiode blijft de zogenaamde Verordening Rome I van toepassing. Op grond van deze EU-verordening is in beginsel het recht van het land dat partijen hebben gekozen op de overeenkomst van toepassing. Wij adviseren u om in contracten die vóór het einde van de overgangsperiode worden gesloten indien mogelijk de keuze voor het Nederlands recht op te nemen. Denkt u aan agentuur contracten, koop-/verkoopcontracten of service contracten. Voor contracten die nu al zijn gesloten en waarin u geen rechtskeuze hebt vastgelegd, is het mogelijk om in een aanvulling (een addendum) alsnog een keuze voor het Nederlands recht op te nemen.

Doet u dat niet en blijven internationale afspraken over het toepasselijk recht uit, dan moeten zowel Britse als Nederlandse rechters straks op grond van het eigen recht beoordelen welk recht op uw overeenkomst van toepassing is. De uitkomsten daarvan zijn onzeker. Als de rechter oordeelt dat het Britse recht van toepassing is, krijgt u te maken met een heel ander (Angelsaksisch) rechtssysteem, waarin veel begrippen een andere betekenis hebben. Dat kan betekenen dat uw contract anders uitgelegd wordt. Om deze onzekerheid voor te zijn, doet u er dus goed aan om (aanvullende) afspraken te maken.

Levertijden

De kans is vrij groot dat er straks geen sprake meer is van vrij verkeer van goederen en diensten. Dat zal een aantal gevolgen met zich meebrengen:

  • U krijgt te maken met douaneformaliteiten en dus met vertragingen. Dit heeft gevolgen voor levertijden. Wij adviseren u dus om alvast naar de levertermijnen in uw contracten te kijken. Kunt u met fatale termijnen blijven werken? Of is het beter om andere leveringscondities met uw handelspartners af te spreken?
  • Als u goederen uit het Verenigd Koninkrijk koopt verandert uw positie. U wordt na de overgangsperiode namelijk importeur. Op dat moment moet u er op toezien dat de producten die u importeert voldoen aan de Europese eisen. Andere partijen zullen u daar ook op aan kunnen spreken. Wellicht is het daarom goed om nu alvast andere toeleveranciers uit de EU te zoeken? Of om goede afspraken met uw Britse toeleverancier(s) te maken?
  • Als u goederen naar het Verenigd Koninkrijk exporteert kunt u te maken krijgen met specifiek Britse producteisen. U zult dus mogelijk producten en/of etiketten moeten aanpassen. Grote kans dat u dan ook te maken krijgt met invoerrechten. We adviseren u om als ondernemer te blijven denken en nu alvast na te denken wat dat voor u betekent. Gaat u deze kosten doorberekenen aan uw klanten? En als de Britse omzet slechts een klein percentage van uw totaalomzet uitmaakt, wilt u die moeite dan wel doen?
  • U zult afspraken moeten maken over het vervoer. Wie regelt het transport tot waar? Wie is verantwoordelijk voor de exportdocumentatie en wie draagt op welk moment het risico van verlies of beschadiging? Veel verzekeringen gelden op dit moment alleen binnen de EU. Daar zult u dus ook op moeten letten.

Meer informatie?

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de voortgang van de onderhandelingen. Heeft u tot die tijd vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze partners, van Till advocaten, o.a. gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Zij zijn u graag van dienst. Of stel uw vraag via info@nvkt.nl.