Als NVKT lid kunt u hieronder inloggen in het NVKT ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'NVKT'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Op  27 oktober 2015 vond de vierde editie van het ‘Groen is de Rode draad’ congres plaats.

Succesvol samenwerken, kennis delen en stappen zetten was op het credo van het vierde ‘Groen is de rode draad’-congres van de Nederlandse textiel- en kledingsector. Het congres werd op 30 oktober 2015 Meer dan 120 bedrijven werken samen met hun partners aan verduurzaming door samen problemen aan te pakken en innovatie te stimuleren. Eén van die innovaties werd tijdens het congres gepresenteerd: Jolande Sap droeg een jurk die voor 100% is gemaakt uit katoenafval, een nooit eerder gedane prestatie én Nederlandse vinding.

‘Groen is de rode draad’ is het podium waarop de Nederlandse textiel- en kledingsector haar duurzaamheidsprojecten presenteert. Onder leiding van Jolande Sap, programmamanager, en Saskia Pepping, beiden van MVO Nederland, werd in vogelvlucht een overzicht gegeven van de stappen die sector heeft gezet en welke zij de komende jaren zal zetten. Veel projecten die dit jaar starten zijn masterclasses en workshops die gericht zijn op het ondersteunen van bedrijven met het verder verduurzamen van hun producten en bedrijfsprocessen. “We zien dat veel bedrijven de eerste stappen hebben gezet en nu met kennisontwikkeling en ondersteuning via bijvoorbeeld masterclasses verder kunnen komen. Dit doen we als sector zoveel mogelijk samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties”, aldus Jeroen van Dijken namens de drie brancheorganisaties. De masterclasses richten zich op bijvoorbeeld het in kaart brengen van de productieketen en het duurzaam omgaan met water en energie.

Eén van de projecten die start, is een project om inzicht te krijgen in kinderarbeid in Turkije. “Kinderarbeid is een probleem dat wij als al lange tijd aanpakken en dat doen we succesvol. Helaas komt het probleem nog steeds – soms incidenteel, soms op grotere schaal – voor. Voornamelijk op minder zichtbare plaatsen, zoals bij illegale onderaannemers en verder in de  productieketen. Daarom is het belangrijk dat de sector zich in blijft zetten om het probleem te bestrijden.” Het project is opgezet in samenwerking met de Fair Labor Association en brengt de keten van deelnemende bedrijven die produceren in Turkije in kaart. Het doel van het project is om de aanwezigheid, de omvang en het risico op kinderarbeid en andere arbeidsvraagstukken in de katoen aanleveringsketen inzichtelijk te maken, te begrijpen én om (gezamenlijk) tot verbeteringen te komen.

Jolande Sap toonde tijdens het congres concreet één van de oplossingen die in Nederland door de sector ontwikkeld is om de afvalberg aan katoen op te ruimen. Voor het eerst is het gelukt een jurk te maken van 100% gerecycled katoen. Het is nog nooit eerder gelukt garen te maken dat voor 100% bestaat uit oud katoen. “We zijn erg blij dat we het congres als podium konden gebruiken om deze uitvinding te tonen. Het lijkt een duidelijke doorbraak in de verduurzaming van onze sector”.

Achtergrond

Brancheorganisaties Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT), Inretail en MODINT presenteerden in juni 2013 een plan voor de verdere verduurzaming van hun sector. Samen met individuele ondernemingen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid wordt in tien werkgroepen gewerkt aan concrete plannen en doelen. In de groepen wordt onder meer aandacht besteed aan het vergroten van het gebruik van duurzame grondstoffen, het opstellen van een concrete aanpak om kinderarbeid uit te bannen en effectieve communicatie met de consument. Alle informatie is te vinden op www.gidrd.nl.

logo