Veelgestelde vragen

Algemeen

 

Wat is de NVKT?
De in 1949 opgerichte NVKT is het enige platform in Nederland dat  de individuele én collectieve belangen van startende- en ervaren handelsagenten, importeurs en distributeurs in de kleding- en textielbranche behartigt. Op nationaal en op internationaal niveau. De NVKT telt momenteel 100 leden. De vereniging is aangesloten bij het Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs (VNHI), een overkoepelende organisatie van handelsagenten- en importeursverenigingen met circa 450 leden.

Wat is een handelsagent?
Een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen zijn of haar opdrachtgever (principaal) en derden. Doorgaans op basis van provisie.

Wat is een agentuurcontract?
In een agentuurcontract worden rechten en plichten vastgelegd van een agent en zijnopdrachtgever(s). Denkt u daarbij aan zaken zoals provisie, exclusiviteit, vertegenwoordigingsgebied,beëindiging van het contract en concurrentiebeding.

Wat is een importeur?
Als importeur koopt u zelf goederen in bij een (buitenlandse) leverancier en verkoopt de goederen voor eigen rekening en risico aan afnemers.

Wat is een importeurscontract?
In een importeurscontract (of alleen verkoop overeenkomst) worden rechten en plichten vastgelegdvan een importeur en zijn opdrachtgever(s). In dit contract kunnen zaken zoals exclusiviteit, vertegenwoordigingsgebied, gevolgen  van de beëindiging van het contract en concurrentiebeding staan.

Wat is een distributeur?
De functie van distributeur is veelal gelijk aan die van de importeur.

Hoe hoog is de provisie?
Afhankelijk van de branche en volume van de opdracht variërend van 7-12%.

Hoe kom ik aan agenturen/ importeurschappen?
Via de NVKT of via www.come-into-contact.com

 

Lidmaatschap

Hoe kan ik lid worden van de NVKT?
U kunt lid worden van het NVKT door onderstaand formulier in te vullen:

Aanmeldingsformulier

Vergeet bij uw aanmelding niet om een uittreksel KVK toe te voegen. Zonder uittreksel kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Wat zijn de tarieven van het lidmaatschap?

Gewoon lidmaatschap
Voor slechts €335,– (excl. BTW en eenmalig entreekosten van €50,–) per kalenderjaar profiteert u van alle voordelen van het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd.

Proeflidmaatschap
Staat u korter dan 3 jaar ingeschreven als handelsagent, distributeur of importeur bij de Kamer van Koophandel, dan komt u in aanmerking voor een proeflidmaatschap. De contributie van het proeflidmaatschap bedraagt € 170, -(excl. BTW en eenmalige kosten van entree kosten  €50, -). Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Gewoon Lidmaatschap
Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan verzoeken wij u dit, graag uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar (september), schriftelijk aan ons door te geven.

Proeflidmaatschap
Het proeflidmaatschap duurt 12 maanden en gaat automatisch over in een normaal lidmaatschap, tenzij uiterlijk 3 maanden voor afloop van het proeflidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd.

Klik hier om uw lidmaatschap op te zeggen.

 

Adverteren

Hoe plaats ik een advertentie bij de NVKT?
U kunt een advertentie plaatsen in een van de volgende  communicatiemiddelen:  NVKT website www.nvkt.nl  NVKT Nieuwsbrief of in direct mailings. De advertentietekst en het beeldmateriaal dienen in hoge resolutie digitaal aangeleverd te worden via info@nvkt.nl. U ontvangt na uw aanvraag een factuur voor de te leveren diensten. Wij verzoeken u deze per omgaande te voldoen. Alleen na ontvangst van de betaling zal de advertentie geplaatst worden.

Wat zijn de tarieven voor het plaatsen van een advertentie bij de NVKT?
Klik hier voor de tarieven.

Heeft u nog steeds vragen? Stuur dan een mail naar info@nvkt.nl