Dienstverlening en advies

Dienstverlening en advies

Gratis juridisch advies

Het secretariaat van de NVKT is gevestigd op het kantoor van Van Till Advocaten te Amsterdam. De juristen die verbonden zijn aan het secretariaat zijn experts op het gebied van het internationaal handelsagentuur- en alleenverkooprecht. Zij geven desgevraagd adviezen bij problemen met binnen- en buitenlandse principalen. Op jaarbasis krijgt u 1 uur gratis juridisch advies. U kunt hier 3 maanden na aanvang van het lidmaatschap gebruik van maken. Daarnaast geldt een gereduceerd uurtarief. De secretaris van de NVKT, tevens advocaat bij Van Till Advocaten, geeft adviezen over vormen van samengaan en samenwerking tussen agenten en importeurs, inclusief de contracten die daar bij horen. Hij bemiddelt, adviseert en begeleidt bij opvolging en overdracht van agenturen en andere vertegenwoordigingen. Daarnaast verleent hij hulp bij problemen met overheidsinstanties, zoals economische controlediensten en dergelijke. Ook kan hij bemiddelen bij geschillen met collegae.

 

Gratis agentuurcontracten en leveringsvoorwaarden

De NVKT beschikt over model agentuurcontracten in verschillende talen, namelijk Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees.
De NVKT beschikt tevens over model alleenverkoopovereenkomsten (importeurscontracten).

Alle contracten alsmede de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden gratis aan NVKT leden ter beschikking gesteld.

Niet-leden betalen per agentuurcontract, per taal  € 60,50 (incl. 21% BTW). Gratis voor NVKT-leden.
Niet-leden betalen per importeurscontract, per taal  € 85,85 (incl. 21% BTW). Gratis voor NVKT-leden.
Niet-leden betalen voor de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden € 203,35 (inclusief 21% BTW). Gratis voor NVKT-leden.
Letter of appointment. Prijs voor niet-leden € 60,50 (inclusief 21% BTW). Gratis voor NVKT-leden.

 

Betaling

Het bedrag dient u over te maken op rekeningnummer NL77ABNA0435576801 t.n.v. NVKT, De Lairessestraat 131-135 te Amsterdam.